Novinky 2014

Oznam akcionárom spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie  CHEMOLAK a.s. konané dňa 12.06.2014 schválilo výplatu dividend akcionárom spoločnosti vo výške 0,30€/1 akcia a Pravidlá pre výplatu dividend, miesta a spôsobu výplaty dividend. Riadne valné zhromaždenie určilo deň 20.06.2014 ako rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na výplatu dividend.


Dividenda nepodlieha povinnosti odvodu na zdravotné poistenie, nakoľko je vyplatená z nerozdeleného zisku za rok 2009.
Formulár žiadosti o výplatu dividend a Pravidlá pre výplatu dividend, miesta a spôsobu výplaty dividend sú k dispozícii nižšie na stiahnutie.

 

Žiadosť o výplatu dividend

 

Pravidlá pre výplatu dividend

Vytvorila reklamná agentúra Vizion