Novinky 2016

Riadne valné zhromaždenie CHEMOLAK a. s. konané dňa 02.06.2016 schválilo výplatu dividend akcionárom spoločnosti vo výške 0,35€/1 akcia a Pravidlá pre výplatu dividend, miesta a spôsobu výplaty dividend. Riadne valné zhromaždenie určilo deň 15.06.2016 ako rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na výplatu dividend.

Čítať ďalej...

Vytvorila reklamná agentúra Vizion