Hospodárske výsledky

2017

Individuálna účtovná závierka za rok 2017

Polročná správa emitenta CP za I.polrok 2017
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2017

 

2016

Výročná správa ku konsolidovnej účtovnej závierke 2016

Výročná správa 2016

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016

Ročná správa emitenta cenných papierov za rok 2016

Individuálna účtovná závierka za rok 2016

Polročná správa emitenta CP za I.polrok 2016
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2016

 

2015

Doplnenie ročnej finančnej správy k 31.12.2015

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2015

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015

Výročná správa 2015

Ročná správa emitenta cenných papierov za rok 2015

Individuálna účtovná závierka za rok 2015

Polročná finančná správa 2015 - doplnenie

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za obdobie I. - III.Q .2015

Polročná správa emitenta CP za I. polrok 2015

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za 1. Q 2015

 

2014

 

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2014

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014

Výročná správa 2014

Ročná správa emitenta cenných papierovza rok 2014

Individuálna účtovná závierka za rok 2014

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za obdobie I. - III.Q .2014

Polročná správa emitenta CP za 1. polrok 2014

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za 1.Q 2014

 

2013

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2013

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013

Výročná správa 2013

Individuálna účtovná závierka za rok 2013

Ročná správa emitenta cenných papierov za rok 2013

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I. - III. Q 2013

Polročná správa emitenta cenných papierov za 1. polrok 2013

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za 1.Q 2013

 

2012

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012

Ročná správa emitenta cenných papierov za rok 2012

Individuálna účtovná závierka za rok 2012

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I. - III. Q 2012

Polročná správa emitenta cenných papierov za 1. polrok 2012

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I. Q 2012

 

2011

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011

Ročná správa 2011

Individuálna účtovná závierka za rok 2011

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I.- III. Q. 2011

Polročná správa emitenta cenných papierov za 1. polrok 2011

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I. Q 2011

 

2010

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010

Individuálna účtovná závierka 2010

Ročná správa 2010

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za III. Q 2010

Polročná správa emitenta cenných papierov za 1. polrok 2010

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I.Q. 2010 

 

2009 

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009

Individuálna účtovná závierka 2009 

Ročná správa 2009 

 

 

UPOZORNENIE:

V prípade ak máte problémy s otvorením dokumentov priamo v prehliadači použite pravé tlačidlo myši a príkaz ULOŽIŤ AKO na pracovnú plochu Vášho PC alebo do konkrétneho priečinka.

Vytvorila reklamná agentúra Vizion