Projekty EÚ

euro

 

Fotodokumentácia technológií (priebežne aktualizované - december 2013)

 

 

Dodávka poloautomatických plniacich liniek pre náterové látky

 Dodávka automatizovaného systému  riadenia a regulácie výroby syntetických živíc

 Dodávka výrobných zariadení pre vodou riediteľné náterové látky

 

 

Dodávka výrobného mixačného zariadenia pre vodou riediteľné a rozpúšťadlové náterové látky

 

 

Vytvorila reklamná agentúra Vizion