Systém kvality

Spoločnosť CHEMOLAK a. s. má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 so zameraním na výskum, vývoj, výrobu a predaj náterových látok, živíc, riedidiel a pomocných prípravkov.

 

V rámci neustáleho zvyšovania starostlivosti o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov pri výrobe, manipulácii, skladovaní, doprave a používaní chemických látok má spoločnosť CHEMOLAK taktiež zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Certifikáty boli udelené certifikačnou spoločnosťou TÜV NORD Slovakia.

 

CHEMOLAK QMS 2015 SK
 
CHEMOLAK EMS 2015 SK
 

 

                

              

Vytvorila reklamná agentúra Vizion