Vízia a poslanie spoločnosti

7aNašim poslaním je byť flexibilným a spoľahlivým dodávateľom kvalitných náterových látok s dynamicky sa rozvíjajúcimi službami.
Cieľom je spokojnosť zákazníkov a zamestnancov. Chemolak a.s. pozitívne vplýva na svoje okolie podporou rozvoja regiónu v spoločenskej, sociálnej a kultúrnej oblasti.

 

 

STRATEGICKÉ CIELE CHEMOLAK A. S.

 

Cieľom dnešného CHEMOLAK-u je poskytovať zákazníkom produkty, ktoré spĺňajú parametre požadované trhom, zlepšenie životného prostredia ako aj dosiahnutie vysokej hygienickej a estetickej úrovne vyrábaných produktov. Zavádzaním progresívnych foriem výroby, modernizáciou technologických postupov, odborným rastom pracovníkov sa radí medzi špičkové fabriky na výrobu náterových látok.

 

 

 SMOLENICE LETECKY

Vytvorila reklamná agentúra Vizion