Zapojili sme sa do iniciatívy Doma nakupujem

Slováci minú asi 1,6 miliardy eur ročne na nákupy v zahraničí, a to len keď počítame platby platobnou kartou. Tieto peniaze môžu pomôcť slovenskej ekonomike, teda nám všetkým, opäť sa postaviť na nohy a udržať ohrozené pracovné miesta. Preto vznikla iniciatíva Doma nakupujem, na podporu nákupov na Slovensku, ktorá združuje podnikateľov a firmy, ktoré na Slovensku platia dane a zamestnávajú ľudí.

Naša spoločnosť víta takéto aktivity, pretože je veľmi dôležité v týchto časoch povzbudzovať k nákupom na Slovensku a podporovať lokálnych výrobcov. Sme radi, že aj Chemolak a.s. môže byť súčasťou tohto projektu, lebo keď nakupujete výrobky od Chemolaku, tak určite doma nakupujete.

kde kúpiť: Zoznam predajní Chemolak

viac info: domanakupujem.sk

OZNÁMENIE O KONANÍ MVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka 67/T (ďalej len „Spoločnosť“) zvoláva v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti

mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), ktoré sa bude konať

dňa 28.01.2021 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti v rokovacej miestnosti  s týmto programom:

 

 1. Otvorenie valného zhromaždenia
 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
 3. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
 4. Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno
 5. Rozhodnutie o zmene stanov
 6. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
 7. Záver

Skrášlenie hokejbalového ihriska v Zohore

Koncom letných prázdnin sa nadšenci z HBK Roconaba Zohor rozhodli, že pred novou sezónou skrášlia hokejbalové ihrisko v Zohore. Tento nápad prišiel vo veľmi vhodnom čase, keďže  klub sa prvýkrát v histórii prihlásil do Slovenskej hokejbalovej extraligy mládeže v celoštátnej kategórii do 16 rokov. „Tŕňom v oku“ bola stena, ktorá bola pôvodne celá zelená a bolo ju treba prefarbiť, najlepšie do klubových farieb – žltá, modrá, biela. Vedenie klubu sa obrátilo na spoločnosť Chemolak s požiadavkou na kvalitnú a podľa možnosti aj ekologickú farbu do exteriéru. Svojimi parametrami najviac požiadaviek spĺňala disperzná farba Faneta, ktorá sa používa na povrchovú úpravu vlákno-cementových, betónových a pórobetónových výrobkov, určených hlavne pre exteriéry. Jej hlavnou výhodou je, že výborne odoláva poveternostným vplyvom, ľahko sa nanáša a nezapácha. Takže do realizácie sa mohli zapojiť aj deti.

Táto idea sa zapáčila marketingovému oddeleniu v Chemolaku a farby boli dodané v rámci sponzoringu. Keďže farbu Faneta je možné miešať, splnila sa aj požiadavka na dodanie náteru podľa klubových farieb. Projekt trval tri dni. Deti vytvorili na stene dlhej 18 metrov tri pásy v klubových farbách. Pásy poslúžili ako podklad pre nápis – názov nášho klubu HBK Roconaba. Veríme, že projekt sa vydaril. Obdivné a uznanlivé pohľady tých, čo prišli na ihrisko a po prvýkrát videli toto dielo vravia za všetko. Prajeme mladým hokejbalistom, aby sa im pod vynovenou stenou darilo.

HBK Roconaba Zohor a Chemolak
HBK Roconaba Zohor a Chemolak
HBK Roconaba Zohor a Chemolak
HBK Roconaba Zohor a Chemolak
HBK Roconaba Zohor a Chemolak
HBK Roconaba Zohor a Chemolak

„V mene hokejbalového klubu HBK Roconaba Zohor, by som rád poďakoval firme Chemolak a.s. za promptnú a veľmi ústretovú spoluprácu, vďaka ktorej sa zrealizovala obnova nášho ihriska.“ (David Gerthofer, HBK Roconaba Zohor)

Profesionálna renovácia fasády bytového domu

Pri čistení a renovácii fasády domu je dôležité zvážiť všetky vplyvy, ktoré budú na fasádu pôsobiť a vybrať čo najvhodnejší postup. Preto je veľmi dôležité obrátiť sa na profesionálnu firmu, ktorá vie posúdiť  stav fasády a vybrať správne riešenie.  Renovácia fasády spočíva v dokonalom hĺbkovom očistení fasády  a následnej aplikácii farby so zvýšenou ochranou proti plesni. Pri aplikácii farby na nekvalitne očistený povrch hrozí riziko premnoženia mikroorganizmov pod vrstvou nového náteru. Následne sa náter začne odlupovať od podkladu. Ak je však fasáda v dobrom stave, postačí ochranný protiplesňový bezfarebný náter. Oprava a zmena farby na starých fasádach, ako sú brizolit a iné hrubé štruktúrované povrchy, nie je v súčastnosti žiadny problém. Vďaka moderným a kvalitným fasádnym farbám a modernej technológií nanášania farby airless sa farba dostane aj do najhlbších, členitých častí omietky. Jednu ukážku čistenia a renovácie fasády bytového domu nám poskytla firma ŠADA z Popradu. Na bytový dom v Kežmarku bol použitý náš komplexný renovačný systém na obvonu fasády Renovátor.

Proces čistenia fasády
Drobné opravy poškodenej fasády
Fasáda po aplikácii nového fasádneho náteru
Rovnomerné nanesenie farby pomocou Airless

Neformálne stretnutie s maliarmi

Už po niekoľký krát sme prijali pozvanie na neformálne stretnutie členov Cechu maliarov, ktoré sa konalo v dňoch 10.-12.7. 2020 v Podhájskej. Stretnutie začalo Valným zhromaždením, na ktorom mala zastúpenie aj naša spoločnosť. Súčasťou zhromaždenia bola voľba predstavenstva a dozornej rady. Pozíciu cechmajstra obhájil Ladislav Konkoly. Členom dozornej rady Cechu maliarov sa stal za Chemolak a.s. marketingový manažér Andrej Žúrek. Druhý deň stretnutia pokračoval prezentáciou viacerých spoločností, ktoré sú partnermi Cechu maliarov Slovenska. Posledný deň sa uskutočnila tradičná súťaž v chôdzi na rebríku.

OZNÁMENIE O KONANÍ RVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31411851 (ďalej ako „spoločnosť“), zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) na 04.06.2020 o 10:00 hod. s miestom konania v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
 2. Voľba členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
 3. Výročná správa o činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na zúčtovanie straty za rok 2019
 4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019
 5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019
 6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020
 7. Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady
 8. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2020
 9. Záver

Prirodzene krásna Malebná

Začiatkom mája uvádzame novinku v našom portfóliu s názvom Malebná. Ide o univerzálny vysoko kvalitný vrchný krycí náter s použitím na drevené, kovové, plastové alebo minerálne podklady v exteriéri aj interiéri. Vďaka špeciálnej inovatívnej receptúre má táto rada vynikajúcu priľnavosť k rôznym typom podkladov ako sú napríklad: nové ošetrené drevo, MDFS dosky, nábytok, dvere, okná, detské ihriská, lavičky, kovové konštrukcie ošetrené vhodným základným náterom, ploty a brány, odkvapy a pod. Výrobkom je možné taktiež natierať vyzretý betón, cementové a vlákno cementové omietky, sadru, sadrokartón, keramiku, obkladačky a terakotu. Taktiež sklenené predmety, papierové tapety, kartón a plastové výrobky na báze PVC alebo polystyrénu.

Farba sa ľahko nanáša, rýchlo zasychá, vytvára hladký, pružný a odolný film so saténovým leskom. Je ekologická, nezapácha, má jemnú vôňu a je vhodná aj na nátery detského nábytku a hračiek. Náter je svetlostály – nežltne, má výbornú odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, mechanickému namáhaniu, náhlym zmenám teploty, dlhodobo odoláva teplotám do 90 ºC. Je preto vhodná aj na radiátory a teplovodné potrubia.

Vyrába sa v  14 štandartných odtieňov a v troch metalických (zlatá, strieborná, medená). Radu dopĺňa perleťový lak, ktorý sa dá kombinovať so všetkými odtieňmi a dokážete tak vytvoriť efekt perlete v požadovanom odtieni. Jedinečnosť tejto farby dotvára aj balenie, ktoré je originálne pre každý odtieň.

Dezinfekcia pre Trnavskú župu

Spoločnosť Chemolak sa snaží pomáhať v boji proti koronavirusu.  Darovala Trnavskému samosprávnemu kraju paletu s dvomi novými produktami na dezinfekciu povrchov a rúk. Dar v hodnote takmer 4 tisíc euro si prevzal Trnavský župan Jozef Viskupič od generálneho riaditeľa spoločnosti Chemolak Romana Šusteka. Predanie dezinfekčných prostriedkov prebehlo v priestoroch Školy v prírode v Moravskom Svätom Jáne, v ktorom je zriadené repatriačné centrum. Časť prostriedkov zostala v centre, ostatné bude distribuovať župa do ďalších zariadení.

Naše podnikové predajne sú otvorené

Veľmi sa tešíme, že sme pre vás mohli otvoriť naše podnikové predajne. Na prvom mieste je však bezpečnosť, preto vás prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel:
➡️ pri vstupe a pobyte v predajni musia mať všetci zákazníci prekryté horné cesty dýchacie (rúško, respirátor, šatka ...)
➡️ dodržujte rozostup osôb v rade minimálne 2 metre
➡️ vykonajte dezinfekciu rúk
➡️ maximálny počet zákazníkov v prevádzkárni v jednom okamihu je stanovený na 2 osoby
➡️ zákazníci nad 65 rokov budú v čase od 09:00 do 12:00 h. prednostne obslúžení
➡️ vstup zákazníkov organizujú zamestnanci predajne

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť pri nakupovaní.

Predstavenie noviniek v Malvázii

Naša spoločnosť Chemolak pozvala svojich partnerov na tradičné predsezónne stretnutie, ktorého cieľom bolo predstavenie noviniek a marketingových aktivít pre rok 2020. Prezentácia sa konala 4. a 5. marca. Pre veľký záujem sme stretnutie museli rozdeliť do dvoch dní. Počas týchto dní sme sa tak mohli spoločne stretnúť s vyše šesťdesiatimi účastníkmi z radov našich obchodných partnerov a predajcov. Hlavnou témou boli novinky, ktoré by sme radi tento rok posunuli na pulty a ktoré majú veľký potenciál osloviť zákazníka. Medzi takéto produkty určite patrí nová univerzálna farba MALEBNÁ alebo rozšírená produktová rada DREVOLUX. Prezentáciu sme zakončili zábavnou interaktívnou súťažou, ktorá mala u partnerov veľký úspech. Všetky novinky si mohli účastníci stretnutia vyskúšať aj počas aplikačných ukážok a svoje výtvory dostali ako darček.