Certifikáty a ocenenia

2013 Superbrands
Najlepšie značky slovenských firiem

2009 Národná cena produktivity
Cena Ministerstva hospodárstva a SLCP

2006 Zlatá medaila Slovak Gold
Chemolux S-Klasik, S-Extra, Chemolux biocídne napúšťadlo /ochranné a dekoračné lazúry na drevo/

2004 Zlatá medaila Slovak Gold
Betona® /farba na betónové plochy/

2004 Čestné uznanie CONECO INCHEBA
Chemokryt® /farba na asfalto - cementové strešné krytiny/

2003 Čestné uznanie CONECO INCHEBA
Izona® /maliarska farba na znečistené interiéry/

2003 Environmentálne vhodný výrobok
Ekokryl lesk V 2062 / Ekokryl mat V 2045

2003 Zlatá medaila Slovenská obchodná a priemyselná komora
Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského a zahraničného obchodu a podnikania

 

spoločenský zodpovedný podnik 2015 znak
ocenenie za akosť Chemolak

2002 Zlatá plaketa CONECO INCHEBA
Neodur 1 SCH® /farba vodou riediteľná antikorózna jednovrstvová/

2000 Cena Ministra Životného prostredia

 

Za prínos v starostlivosti o životné prostredie

1999 Zlatá plaketa CONECO INCHEBA
Fancolor® /dekoratívna farba na interiéry/

1998 Modrá planéta INCHEBA
náterový systém EPONAL

1997 Slovak Gold
PRANAL /prášková náterová látka/

1996 Zlatá Incheba INCHEBA
Chemodur® P, Chemodur® G /polyuretánový základný náterový systém/

1995 Cena Slovenskej republiky za akosť

1988 Čestné uznanie CONECO INCHEBA
Plitex® /rozpúšťadlová farba na fasády/

Systém kvality

Spoločnosť CHEMOLAK a. s. má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 so zameraním na výskum, vývoj, výrobu a predaj náterových látok, živíc, riedidiel a pomocných prípravkov.

V rámci neustáleho zvyšovania starostlivosti o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť práce zamestnancov pri výrobe, manipulácii, skladovaní, doprave a používaní chemických látok má spoločnosť CHEMOLAK taktiež zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015. Certifikáty boli udelené certifikačnou spoločnosťou TÜV NORD Slovakia.

CERTIFIKÁTY A DOKUMENTY V PDF NA STIAHNUTIE TU:

ISO 14 001

ISO 9001

POLITIKA KVALITY

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA