Chemolak na veľtrhu Transport Logistic /2017/

V dňoch 9. — 12. mája 2017 sa otvorili brány medzinárodného veľtrhu Transport Logistic 2017 v Mníchove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie svetové veľtrhy v oblasti logistiky, mobility, IT a manažmentu dodávateľských reťazcov.  

Veľtrh sa koná raz za dva roky na výstavnej ploche 110.000 m2, účastní sa ho vyše 2 000 vystavovateľov z 60 krajín, vrátane veľkého počtu vystavovateľov z ČR a SR.

Náš obchodný partner, spoločnosť Tatravgónka Poprad v rámci výstaviska a koľajiska vystavovala niekoľko produktov. Na vagóne  LPG 117 bol použitý náš náterový systém, ktorý spĺňa aj náročné kritériá takýchto povrchových úprav.

Vagón LPG 117 na prepravu LPG je vďaka svojmu objemu 117 m3 najväčší vo svojej triede. Pri jeho vývoji bol kladený vysoký dôraz na bezpečnosť a vagón je vybavený bezpečnostnými zariadeniami, ako je detektor vykoľajenia či nadnárazníková ochrana. Inovatívna nádrž zabezpečuje dosiahnutie vysokého objemu s bezzbytkovým vyprázdnením LPG látok.

Chemolak novinka na veltrhu
Chemolak novinka na veltrhu
Chemolak novinka na veltrhu