Chemolak oslavuje 130 rokov chemickej výroby /2013/

História chemickej výroby spoločnosti Chemolak pod Malými Karpatami sa začala už v roku 1883, keď gróf Jozef Pálffy získal od Slúžnovského úradu v Trnave živnostenský list na podnikanie v chemickej fabrike...

Závod vybudovali v úzkej doline pod Majdánom, v katastri obce Horné Orešany uprostred rozsiahlych lesných porastov. Výrobným programom továrne bolo spracovanie dreva suchou destiláciou.

Z takto získanej surovej kyseliny octovej vznikali ďalšie výrobky, najmä drevný lieh, acetón, kyselina octová, decht a zvyšok – odpad tvorilo drevené uhlie. Výrobky sa predávali hlavne v Rakúsku, Nemecku a v Anglicku.

Na domácom trhu ostávalo najmä drevné uhlie.

Chemolak podnik
Chemolak zelena farba
farba cervena
Chemolak kontrola procesu
Chemolak vyroba

Závod na výrobu náterových látok

Snaha o zvýšenie pridanej hodnoty produktov vyústila v roku 1929 do spustenia novej prevádzky na výrobu náterových látok. Majitelia továrne vybudovali úzkokoľajnú železnicu v dĺžke 70 km, ktorá spájala továreň so železničnou stanicou v Smoleniciach a s filiálkou v dedine Dobrá Voda.

V okolí továrne fungovala aj tzv. konská úzkokoľajka, v dĺžke 40 km na zvážanie dreva do továrne. Stúpajúca spotreba náterových látok, tradícia ich výroby v lokalite, výhodná poloha s možnosťou rozširovania podniku a priame komunikačné napojenie na trať Trnava – Kúty viedlo k výstavbe nového závodu na výrobu náterových látok. Závod, ktorého investičné náklady predstavovali 156 miliónov korún, začali stavať v Smoleniciach v roku 1964 a 1. januára 1969 ho otvorili pod názvom Chemolak, n. p. Smolenice. Počas svojej dlhej histórie podnik prešiel rôznymi organizačnými a technickými zmenami, ale náterové látky ostali jeho najvýznamnejším výrobným programom.

Modernizácia a transformácia

V roku 1983 bola dobudovaná a spustená nová prevádzka na výrobu živíc, ktoré sú najdôležitejšou základnou surovinou na výrobu farieb a lakov. V rámci prvej vlny kupónovej privatizácie sa Chemolak v roku 1992 pretransformoval na akciovú spoločnosť s obchodným menom CHEMOLAK, a. s. a so základným imaním vyše 500 miliónov korún. Orientácia na zvyšovanie kvality a ochranu životného prostredia vyústila do zavedenia systému manažmentu kvality podľa ISO 9001 v roku 1995 a systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 v roku 1998. Hľadanie nových trhov a snaha o zvýšenie produkcie priniesli v roku 2005, v spolupráci so spoločnosťou AOC z USA, rozšírenie výroby o nenasýtené polyesterové živice, používané pri výrobe kompozitných materiálov. V roku 2010 vznikla nová dcérska spoločnosť IBA Chemolak, s. r. o., so sídlom v Smoleniciach, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom práškových farieb. Ide o spoločný slovensko-turecký podnik spoločností CHEMOLAK, a. s., a IBA KIMYA Ankara. Prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast prešlo niekoľko oddelení CHEMOLAK, a. s., výraznou modernizáciou počas roka 2011.

Chemolak predajna farieb

Obchodné aktivity

Akciová spoločnosť CHEMOLAK prevádzkuje sieť vlastných podnikových predajní no celom území Slovenskej republiky. V súčasnosti je ich 22 a ich počet sa neustále zvyšuje. Chemolak zároveň spolupracuje s nezávislými zmluvnými partnermi, čo spolu predstavuje vyše 700 miest predaja na Slovensku, kde si zákazník môže kúpiť výrobok značky Chemolak. Obchodné aktivity v Českej republike zastrešuje dcérska spoločnosť Chemolak Trade, s. r. o., so sídlom v Liberci a prevádzkami v Olomouci, Českých Budějoviciach a v Liberci. Produkty spoločnosti CHEMOLAK nachádzajú svoje uplatnenie nielen v Európe, ale aj v iných štátoch sveta.

Slávnostný galavečer k 130. výročiu

Dňa 30. mája 2013 sa na Smolenickom zámku konal galavečer – stretnutie s odberateľmi, dodávateľmi a ďalšími dôležitými firemnými partnermi pri príležitosti 130. výročia založenia spoločnosti na výrobu farieb a chemickej výroby pod Malými Karpatami. 
Približne dve stovky pozvaných hostí zažilo príjemný a veľkolepý večer s bohatým kultúrnym programom, ktorým sprevádzala Adriana Poláková. Po príhovore generálneho riaditeľa Ing. Romana Šusteka sa hostia  v modernej video prezentácii pozreli do histórie, súčasnosti a budúcnosti spoločnosti. Ďalšie hodiny večera pozvaným hosťom spríjemnila svojim vystúpením kapela Starmania Original, Karin Olasová, husľové trio Xplosion, kúzelník Robert Fox a mnohí ďalší interpreti. Nechýbalo ani populárne maľovanie na telo v podaní majsterky Slovenska Andrey Jackovej, krájanie štýlovej torty či veľkolepý ohňostroj. Len vďaka úžasným ľudom, ktorí sa na akcii podieľali a zúčastnili sme mohli prežiť nádherný a neopakovateľný slávnostný večer plný skvelých zážitkov, jedinečnej hudby, tanca, dobrého jedla a všetkého čo k tomu patrí...