17 – airless maľovanie (dokonalo rovnomerné pokrytie povrchu farbou)