Certifikáty a ocenění

2013 Superbrands
Najlepšie značky slovenských firiem

2009 Národná cena produktivity
Cena Ministerstva hospodárstva a SLCP

2006 Zlatá medaila Slovak Gold
Chemolux S-Klasik, S-Extra, Chemolux biocídne napúšťadlo /ochranné a dekoračné lazúry na drevo/

2004 Zlatá medaila Slovak Gold
Betona® /farba na betónové plochy/

2004 Čestné uznanie CONECO INCHEBA
Chemokryt® /farba na asfalto - cementové strešné krytiny/

2003 Čestné uznanie CONECO INCHEBA
Izona® /maliarska farba na znečistené interiéry/

2003 Environmentálne vhodný výrobok
Ekokryl lesk V 2062 / Ekokryl mat V 2045

2003 Zlatá medaila Slovenská obchodná a priemyselná komora
Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského a zahraničného obchodu a podnikania

 

spoločenský zodpovedný podnik 2015 znak
ocenenie za akosť Chemolak

2002 Zlatá plaketa CONECO INCHEBA
Neodur 1 SCH® /farba vodou riediteľná antikorózna jednovrstvová/

2000 Cena Ministra Životného prostredia

 

Za prínos v starostlivosti o životné prostredie

1999 Zlatá plaketa CONECO INCHEBA
Fancolor® /dekoratívna farba na interiéry/

1998 Modrá planéta INCHEBA
náterový systém EPONAL

1997 Slovak Gold
PRANAL /prášková náterová látka/

1996 Zlatá Incheba INCHEBA
Chemodur® P, Chemodur® G /polyuretánový základný náterový systém/

1995 Cena Slovenskej republiky za akosť

1988 Čestné uznanie CONECO INCHEBA
Plitex® /rozpúšťadlová farba na fasády/

Systém kvality

Společnost CHEMOLAK a. s. má zaveden a certifikovaný systém managementu jakosti podle normy ISO 9001 se zaměřením na výzkum, vývoj, výrobu a prodej nátěrových látek, pryskyřic, ředidel a pomocných přípravků.

V rámci neustálého zvyšování péče o životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce zaměstnanců při výrobě, manipulaci, skladování, dopravě a používání chemických látek má společnost CHEMOLAK také zaveden a certifikovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Certifikáty byly uděleny certifikační společností TÜV NORD Slovakia.

CERTIFIKÁT KE STAŽENÍ ZDE:

ISO 14 001

ISO 9001