PLAMOR OK V 2026

matný

Popis

je pěnotvorný nátěr na zvýšení požární odolnosti a na zhotovení těžce hořlavé povrchové úpravy dřevěných konstrukcí a dřevotřískových materiálů. PLAMOR OK V 2026 z hlediska reakce na oheň je klasifikován do třídy B- s1, d0. Působením přímého plamene nátěr napění a vytvoří tlustou tepelněizolační vrstvu, která významně prodlužuje požární odolnost stavebních konstrukcí. Aplikaci protipožárního nátěru PLAMOR OK V 2026 mohou vykonávat pouze osoby zaškolené na tuto činnost, kterým bylo vystaveno platné osvědčení. Aplikace musí být provedena přesně v souladu s technickým předpisem pro aplikaci.

Ředidlo: voda
Orientační vydatnost: 2,5 m2/kg ,při nánosu 400 g / m2
Zasychání: na dotek: 3 h, přetírání: 6 h

Prodejny Vypočítať množství
icon interiér
icon exteriér
icon dřevo
icon štětec
icon stříkání
icon váleček
icon air less
  • pěnotvorný nátěr
  • významně prodlužuje požární odolnost dřeva
  • vyžaduje odborně zaškolených odborníky
  • na vodní bázi

14 kg

Chyba: Kód barvy, který jste zadali se nenachází v převodníku RAL / ČSN, resetujte formulář a zadejte číslo barvy znovu.

Chyba: Zadajte 4-miestny kód farby RAL/STN.