Protipožární nátěry

Funkční složka protipožárních nátěrových systémů je tvořena právě tímto druhem produktů. Zajišťují požární ochranu ve smyslu požadavků požární bezpečnosti objektů. Snadno se nanášejí a vyznačují se dobrou přilnavostí k podkladu, případně základním nátěrem. Pro zajištění plné funkčnosti materiálu vyžadují aplikaci proškolenou osobou.

Všechny výrobky