Tvrdící přísady

Nedílnou součást dvousložkových nátěrových látek tvoří tužidla. Jejich přídavek v předepsaném množství zaručuje dosažení deklarovaných technických parametrů předmětné nátěrové látky. Přesné dávkování tužidel je předepsáno v technických listech a na obalech jednotlivých nátěrových látek.

Všechny výrobky