Nátěry pro dopravní značení

Tyto nátěry jsou certifikovány a jsou vhodné pro vodorovné dopravní značení cest, přechodů pro chodce, parkovišť, cyklistických stezek a jiných značení v dopravě. Materiály jsou vhodné pro strojovou a i ruční aplikaci. Vyznačují se výbornou přilnavostí k podkladu.

Akrylátový nátěrový systém

  • jednoduchá aplikace
  • dobrá otěruvzdornost
  • odolný vůči solím
  • odolný vůči změnám teploty

Akrylátový nátěrový systém

  • dlouhodobá životnost
  • vhodný pro značení více zatížených ploch - přechody pro chodce
nátěrový systém jednoduchost aplikace povětrnostní odolnost pružnost tvrdost přilnavost
Syntetické nátěrové systémy
Alkyduretánové nátěrové systémy
Polyuretanové nátěrové systémy
Epoxi-polyuretanové nátěrové systémy
Vodouředitelné nátěrové systémy