Nátěry vhodné pro styk s pitnou vodou a potravinami

Tyto nátěrové systémy jsou speciálně určeny k nátěrům zařízení určených pro skladování pitné vody a suchých potravin. Vyznačují se výbornou přilnavostí vůči ocelovým podkladům. Na základě speciálních testů provedených akreditovanými zkušebnami jsou vhodné pro použití pro styk s pitnou vodou a potravinami.

nátěrový systém jednoduchost aplikace povětrnostní odolnost pružnost tvrdost přilnavost
Syntetické nátěrové systémy
Alkyduretánové nátěrové systémy
Polyuretanové nátěrové systémy
Epoxi-polyuretanové nátěrové systémy
Vodouředitelné nátěrové systémy