Protipožární nátěry

Tyto speciální nátěry tvoří funkční složku nátěrového systému. Zajišťují požární ochranu ve smyslu požadavků požární bezpečnosti objektů. Snadno se nanášejí, vyznačují se dobrou přilnavostí k podkladu, případně k základním nátěrům. Pro zajištění plné funkčnosti materiálu vyžadují aplikaci proškolenou osobou s certifikátem.

nátěrový systém jednoduchost aplikace povětrnostní odolnost pružnost tvrdost přilnavost
Syntetické nátěrové systémy
Alkyduretánové nátěrové systémy
Polyuretanové nátěrové systémy
Epoxi-polyuretanové nátěrové systémy
Vodouředitelné nátěrové systémy