polrocna sprava emitenta cennych papierov 1 polrok 2012