Predbežné_vyhlásenie_emitenta_cenných_papierov_za_1.Q_2015