Redukcia a optimalizácia sortimentu výrobkov

Vážený obchodný partner.

CHEMOLAK a.s. sa dlhodobo snaží prinášať na trh moderné produkty, spájajúce čo najvyššiu úžitkovosť so zodpovedajúcou kvalitou. Priebežne sledujeme vývojový a životný cyklus výrobkov, taktiež ich ekonomiku, ktorá je neoddeliteľne spojená so zodpovedajúcimi predajnými výsledkami.

Z hore uvedených dôvodov sme pre túto sezónu v termíne od 1. 3. 2019 pristúpili ku čiastočnej redukcii sortimentu, ktorú spájame s odporúčaním alternatívnych výrobkov a noviniek, ktoré budú postupne dopĺňané do výroby v priebehu tohto roku.

Zoznam spomínaných vyradených a alternatívnych výrobkov tvorí prílohu tohto oznámenia a je k stiahnutiu na tomto linku.

Pevne veríme, že obmena sortimentu Vám nespôsobí vážnejšie problémy a tešíme sa na spoluprácu v budúcom období.

Zostávam s pozdravom

Ing. Ivan Bednár
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
CHEMOLAK a.s.