Chemolak je generálny partner Cechu maliarov Slovenska

Začiatkom roka sa naša spoločnosť Chemolak a.s. stala generálnym partnerom Cechu maliarov Slovenska. Cech maliarov je dobrovoľné profesijné združenie maliarov, maliarskych spoločností, maliarskych predajní a odborných škôl. Hlavnou úlohou tejto spolupráce je presadzovať záujmy členov cechu, podporovať výmenu skúseností, zabezpečovať poradenskú činnosť v oblasti náterov a maliarskych technológií a účastniť sa rôznych charitatívnych akcií. Celý tento projekt vznikol s cieľom posilniť postavenie maliarskeho remesla na Slovensku.

www.cechmaliarov.sk