katalog ref_201729

nátery prvkov vzduchotechniky a technologických zariadení