Dotazník spokojnosti zákazníka

Vážený zákazník,

spoločnosť CHEMOLAK a.s., sleduje zámer cieľavedomého zlepšovania svojej činnosti a tým i Vašej spokojnosti. Najlepšou metódou pre zlepšovanie je Vaša odozva, ktorou vyjadríte svoje pripomienky k výsledkom našej práce. Prosíme Vás, aby ste vyznačili hodnotenie v tomto krátkom dotazníku. Budeme Vám vďační aj za podnety na zlepšenie našej činnosti, ktoré prosíme vpísať do políčka Návrhy na zlepšenie produktov a služieb. Vaše hodnotenie bude podnetom na skvalitnenie našich služieb.

Link na dotaznik.