Návod na predúpravu čerstvo pozinkovaných povrchov pred náterom

Oceľové povrchy kde neprišlo k poveternostnému starnutiu, musia byť pred aplikáciou samotného ochranného náteru zbavené tukov, mastnoty, zvyškov taviva a ďalších nečistôt (napr. zinkový popol). Čistenie takýchto zinkovaných povrchov (žiarové zinkovanie) je možné zmesou čistej vody a čpavkovej vody za súčasného pridania detergentu (saponátu).

Pripraví sa zmes: 10L vody / 0,5L čpavku (25% -ný) / cca 50ml saponátu

Tento roztok sa aplikuje na upravovaný plech a po cca 10-minútovom pôsobení sa rozotiera, napr. handrou z umelého vlákna, až do vytvorenia kovovo šedej peny. Nasleduje dokonalý oplach čistou horúcou vodou. Farba sa nanáša po dokonalom oschnutí povrchu.

Z našich produktov je možné po takomto čistení aplikovať na čerstvé žiarovo zinkované povrchy napr. tieto nátery: 

  • S 2553 VAGONA
  • S 2300 EPONAL
  • U 2061 CHEMOPUR G
  • U 2066
  • U 2094
  • CHEMOPUR RW 1SCH

Uvedený postup je možné aplikovať aj na predúpravu hliníkových povrchov.

chemolak produkt Vagona

Návod na úpravu pozinku v pdf