Neformálne stretnutie s maliarmi

Už po niekoľký krát sme prijali pozvanie na neformálne stretnutie členov Cechu maliarov, ktoré sa konalo v dňoch 10.-12.7. 2020 v Podhájskej. Stretnutie začalo Valným zhromaždením, na ktorom mala zastúpenie aj naša spoločnosť. Súčasťou zhromaždenia bola voľba predstavenstva a dozornej rady. Pozíciu cechmajstra obhájil Ladislav Konkoly. Členom dozornej rady Cechu maliarov sa stal za Chemolak a.s. marketingový manažér Andrej Žúrek. Druhý deň stretnutia pokračoval prezentáciou viacerých spoločností, ktoré sú partnermi Cechu maliarov Slovenska. Posledný deň sa uskutočnila tradičná súťaž v chôdzi na rebríku.