Novinky

7. novembra 2019

OZNÁMENIE O KONANÍ MVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31411851 (ďalej ako „spoločnosť“), zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej ako „MVZ“) na 11.12.2019 o 09:00 h. s miestom konania v zasadacej miestnosti v sídle spoločnosti s nasledovným programom: 1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia 2. Zmena stanov spoločnosti 3. Pravidlá odmeňovania 4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti 5. Záver Oznámenie o konaní MVZ Návrhy uznesení Poučenie o práve akcionára Spôsob a prostriedky prijímania oznámení Údaje o počte akcií a hlasovacích práv   Vzory plnomocenstiev Pravidlá odmeňovania Zmluva ČDR Šnegoň Zmluva ČDR Nídelová Zmluva ČDR Pavlík

1. apríla 2019

Rozširujeme produktovú radu DREVOLUX

Nová rada prémiových výrobkov DREVOLUX je určená výlučne na kvalitnú ochranu dreva interiéri a exteriéri. Minulý rok sme vám predstavili štýlovú lazúru Drevolux Style...

5. marca 2019

Redukcia a optimalizácia sortimentu výrobkov

Vážený obchodný partner. CHEMOLAK a.s. sa dlhodobo snaží prinášať na trh moderné produkty, spájajúce čo najvyššiu úžitkovosť so zodpovedajúcou kvalitou. Priebežne sledujeme vývojový a...

4. februára 2019

Chemolak je generálny partner Cechu maliarov Slovenska

Začiatkom roka sa naša spoločnosť Chemolak a.s. stala generálnym partnerom Cechu maliarov Slovenska. Cech maliarov je dobrovoľné profesijné združenie maliarov, maliarskych spoločností, maliarskych predajní...

4. februára 2019

Komplexný systém pre obnovu fasády

Vplyvom pôsobenia poveternostných podmienok a to najmä zvýšenej vlhkosti vznikajú na fasáde ideálne podmienky pre tvorbu a množenie škodlivých mikroogranizmov. Huby a riasy zachytávajúce sa v trhlinách a na...

17. decembra 2018

Poďakovanie zákazníkom a obchodným partnerom

Ďakujeme našim zákazníkom a obchodným partnerom za prejavenú dôveru v roku 2018. S príchodom sviatkov Vám prajeme šťastné a veselé Vianoce v spoločnosti Vašich...