Novinky

4. mája 2020

OZNÁMENIE O KONANÍ RVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31411851 (ďalej ako „spoločnosť“), zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) na 04.06.2020 o 10:00 hod. s miestom konania v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti s nasledovným programom: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Voľba členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva Výročná správa o činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na zúčtovanie straty za rok 2019 Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019 Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019 Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020 Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady Podnikateľský plán spoločnosti...

30. apríla 2020

Prirodzene krásna Malebná

Začiatkom mája uvádzame novinku v našom portfóliu s názvom Malebná. Ide o univerzálny vysoko kvalitný vrchný krycí náter s použitím na drevené, kovové, plastové...

30. apríla 2020

Dezinfekcia pre Trnavskú župu

Spoločnosť Chemolak sa snaží pomáhať v boji proti koronavirusu.  Darovala Trnavskému samosprávnemu kraju paletu s dvomi novými produktami na dezinfekciu povrchov a rúk. Dar...

2. apríla 2020

Naše podnikové predajne sú otvorené

Veľmi sa tešíme, že sme pre vás mohli otvoriť naše podnikové predajne. Na prvom mieste je však bezpečnosť, preto vás prosíme o dodržiavanie týchto...

11. marca 2020

Predstavenie noviniek v Malvázii

Naša spoločnosť Chemolak pozvala svojich partnerov na tradičné predsezónne stretnutie, ktorého cieľom bolo predstavenie noviniek a marketingových aktivít pre rok 2020. Prezentácia sa konala...

26. februára 2020

Stretnutie s Cechom maliarov na Smolenickom zámku

Koncom januára sa konalo stretnutie členov Cechu maliarov Slovenska so zástupcami spoločnosti Chemolak a.s., generálneho partnera CEMAS. Maliarov z rôznych kútov Slovenska sme privítali...