Štruktúra a vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

generálny riaditeľ

Ing. Roman Šustek

Predstavenstvo spoločnosti

predseda predstavenstva

Ing. Roman Šustek

člen predstavenstva

Ing. Vladimír Hacaj

člen predstavenstva

Ing. Ivan Bednár

Dozorná rada

predseda dozornej rady

Ing. Jozef Šnegoň

člen dozornej rady

JUDr. Valéria Nídelová

člen dozornej rady

Ing. Natália Sládeková