Štruktúra a vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

generálny riaditeľ

Ing. Roman Šustek

výkonný riaditeľ

Ing. Tomáš Černický

Predstavenstvo spoločnosti

predseda predstavenstva

Ing. Roman Šustek

podpredseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický

člen predstavenstva

Ing. Ivan Bednár

Dozorná rada

predseda dozornej rady

Ing. Jozef Šnegoň

člen dozornej rady

JUDr. Valéria Nídelová

člen dozornej rady

Alena Škreková