Organizačná štruktúra a vedenie

Organizačná štruktúra

Generálny riaditeľ

Ing. Roman Šustek

strategický nákup, personálno –právne oddelenie, MSK

Výkonný riaditeľ

Ing. Tomáš Černický

oddelenie ekológie a krízového manažmentu, projektoví manažéri, oddelenie IT, oddelenie nákupu

Úsek riaditeľa výroby spojív

Ing. Ľuboš Obert

divízia výroby spojív, technické oddelenie

Úsek riaditeľky výroby farieb

Ing. Renáta Hoblíková

divízia výroby farieb, sklad surovín a obalov, oddelenie vývoja a kvality

Úsek obchodného riaditeľa

Ing. Ivan Bednár

odd. predaja pre dekoratívny segment, odd. predaja pre priemysel, oddelenie exportu, oddelenie dopravy, oddelenie marketingu, oddelenie skladovania hotových výrobkov a expedície

Úsek finančného riaditeľa

Ing. Vladimír Hacaj

oddelenie hlavného účtovníka, referent kalkulácií a cien, mzdové oddelenie

Vedenie spoločnosti

generálny riaditeľ

Ing. Roman Šustek

sustek@chemolak.sk

výkonný riaditeľ

Ing. Tomáš Černický

cernickyt@chemolak.sk

finančný riaditeľ

Ing. Vladimír Hacaj

hacaj@chemolak.sk

obchodný riaditeľ

Ing. Ivan Bednár

bednar@chemolak.sk

riaditeľ pre výrobu spojív

Ing. Ľuboš Obert

obert@chemolak.sk

riaditeľka pre výrobu farieb

Ing. Renáta Hoblíková

hoblikova@chemolak.sk

Predstavenstvo spoločnosti

predseda predstavenstva

Ing. Roman Šustek

podpredseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický

člen predstavenstva

Ing. Ivan Bednár

Dozorná rada

predseda dozornej rady

Ing. Jozef Šnegoň

člen dozornej rady

JUDr. Valéria Nídelová

člen dozornej rady

Miroslav Pavlík