Výskum a vývoj

vzorkovník farieb

Cieľom našej spoločnosti je dosiahnuť najlepšie štandardy v oblasti výskumu a vývoja náterových látok. Preto prideľujeme značnú časť svojich prostriedkov práve na nové technológie, vzdelávanie a aktivity v oblasti výskumu a vývoja nových produktov. Súčasne s tým sa zameriavame aj na pomoc zákazníkom čo najviac vyťažiť zo sortimentu produktov vyrábaných našou spoločnosťou.

Neustále pracujeme na zlepšení aplikačných vlastností a finálnych parametrov celého sortimentu NL. Orientujeme sa pri tom na produkciu kvalitných a moderných náterových látok. Výrobný sortiment sa neustále prispôsobuje novým trendom a požiadavkám trhu.

Súčasne s tým sa aplikuje nová chemická legislatíva pri výrobe farieb s dôrazom na ekologické normy. V roku 2007 a 2010 prebehlo podľa nariadenia ES v celom nami vyrábanom sortimente znižovanie prchavých organických rozpúšťadiel (VOC). Neustále prebieha vývoj vlastných, nových a modernejších alkydových živíc, ktoré sa používajú pri výrobe náterových látok. Cielene používame vstupné suroviny s nízkou enviromentálnou záťažou pre človeka a prírodu. Postupne sa zvyšuje v sortimente podiel vodou riediteľných farieb (akrylátové, epoxidové a polyuretánové) pre priemyselných zákazníkov ale aj malospotrebiteľov.

V roku 2012 prebehla investícia do modernej veľkokapacitnej výroby na priemyselnom mixačnom systéme a modernizácia tónovacích báz výrobkov pre DecormixIndustrymix. U vybraných výrobkov prebehla formulácia a úprava na aplikáciu pomocou vysokého tlaku – airmix a airless technológiou. V roku 2012 sme uviedli  vlastnú značku kontaktných lepidiel ProfiPrén, ktoré sú pri zachovaní  optimálnych vlastností šetrné k životnému prostrediu.

výskum v laboratórií