Hospodárske výsledky

2022

Výročná správa za rok 2022

Individuálna účtovná závierka za rok 2022

2021

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021

Výročná správa za rok 2021

Individuálna účtovná závierka za rok 2021

2020

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020

Výročná správa za rok 2020

Individuálna účtovná závierka za rok 2020

Polročná správa emitenta CP za 1. polrok 2020

2019

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2019

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019

Výročná správa za rok 2019

Ročná správa ECP za rok 2019

Individuálna účtovná závierka za rok 2019

Polročná správa emitenta CP za 1. polrok 2019

2018

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2018

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018

Výročná správa 2018

Ročná správa ECP 2018

Individuálna účtovná závierka za rok 2018

Polročná správa emitenta CP za I. polrok 2018

2017

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2017

Výročná správa 2017

Individuálna účtovná závierka za rok 2017

Ročná správa ECP 2017

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017

Polročná správa emitenta CP za I. polrok 2017

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2017

2016

Výročná správa 2016

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016

Ročná správa emitenta cenných papierov za rok 2016 

Individuálna účtovná závierka za rok 2016

Polročná správa emitenta CP za I. polrok 2016

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2016

2015

Doplnenie ročnej finančnej správy k 31.12.2015

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2015

Konsolidovaná účtovná závierka 2015

Výročná správa 2015

Ročná správa ECP za rok 2015

Individuálna účtovná závierka za rok 2015

Polročná finančná správa 2015 - doplnenie

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov I.-III.Q 2015

Polročná správa emitenta cenných papierov za I. polrok 2015

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za 1.Q 2015

2014

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2014

Konsolidovaná účtovná závierka 2014

Výročná správa 2014.pdf

Ročná správa emitenta cenných papierov za rok 2014

Individuálna účtovná závierka za rok 2014.pdf

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I.-III. Q 2014

2013

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2013.pdf

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013

Výročná správa 2013

Individuálna účtovná závierka za rok 2013

Ročná správa emitenta cenných papierov za rok 2013

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za obdobie I.-III. Q 2013

Polročná správa emitenta cenných papierov za I.polrok 2013

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I.Q 2013

2012

Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012

Ročná správa emitenta cenných papierov za rok 2012

Individuálna účtovná závierka za rok 2012

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I.III Q 2012

Polročná správa emitenta cenných papierov za I. polrok 2012

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za 1.Q 2012

Polročná správa emitenta CP za I. polrok 2014

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za 1.Q 2014

2011

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011

Ročná správa za rok 2011

Individuálna účtovná závierka za rok 2011

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I.-III. Q 2011

Polročná správa emitenta cenných papierov za I. polrok 2011

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I.Q 2011

2010

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010

Individuálna účtovná závierka za rok 2010

Ročná správa za rok 2010

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za III.Q 2010

Polročná správa emitenta cenných papierov za I. polrok 2010

Predbežné vyhlásenie emitenta cenných papierov za I.Q 2010

2009

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009

Ročná správa za rok 2009

Poznámky k účtovným výkazom k 31.12.2009

Prehľad peňažných tokov 2009

Výkazy k 31.12.2009

Výrok audítora