Otvorili sme predajne

Hygienické pravidlá pre všetky prevádzky

Vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných aj vnútorných priestoroch) je možný len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2.

Pri vchodedo prevádzky je každý zákazník povinný si aplikovať dezinfekciu na ruky.

Zákazníci sú povinní zachovávať odstupy v radoch osôbminimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),

Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby),

Maximálny počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu je stanovený na 5 osôb.

Vstup zákazníkov do prevádzky organizujú zamestnanci predajne.

Tieto pravidlá platia s účinnosťou od 19.04.2021 do odvolania.