Riadne valné zhromaždenie CHEMOLAK a.s.

Oznámenie o konaní RVZ

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka 67/T rozhodlo o zvolaní riadneho valného zhromaždenia CHEMOLAK a.s. na deň 22.06.2022 o 10:00 h v sídle spoločnosti.

 

Príloha: Vzor plnomocenstva