Máte otázky? marketing@chemolak.sk

PLAMOR OK V 2026

matný

Popis

je penotvorný náter na zvýšenie požiarnej odolnosti a na zhotovenie ťažko horľavej povrchovej úpravy drevených konštrukcií a drevotrieskových materiálov. PLAMOR OK V 2026 z hľadiska reakcie na oheň je klasifi kovaný do triedy B- s1,d0. Pôsobením priameho plameňa náter napení a vytvorí hrubú tepelnoizolačnú vrstvu, ktorá významne predlžuje požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií. Aplikáciu protipožiarneho náteru PLAMOR OK V 2026 môžu vykonávať iba osoby zaškolené na túto činnosť, ktorým bolo vystavené platné osvedčenie. Aplikácia musí byť vykonaná presne v súlade s technickým predpisom pre aplikáciu.

Riedidlo: voda
Orientačná výdatnosť: 2,5 m 2/kg, pri nánose cca 400 g/m2
Zasychanie: na dotyk: 3 h, pretieranie: 6 h

Predajne Vypočítať množstvo
icon interiér
icon exteriér
icon drevo
icon štetec
icon striekanie
icon valček
icon air less
  • penotvorný náter
  • významne predlžuje požiarnu odolnosť dreva
  • vyžaduje odborne zaškolených odborníkov
  • na vodnej báze

14 kg

Chyba: Kód farby, ktorý Ste zadali sa nenachádza v prevodníku RAL/STN, resetujte formulár a zadajte číslo farby znova.

Chyba: Zadajte 4-miestny kód farby RAL/STN.

K tomuto produktu odporúčame