Polylack W

protipožiarny náter

Popis

je určený na zvýšenie požiarnej odolnosti oceľových nosných konštrukcií v bežnom interiérovom prostredí a v exteriéri. Účinkom ohňa, t.j. vplyvom tepla, sa tento jednozložkový náter na vodnej báze napeňuje, a tým vytvára izolačnú vrstvu na povrchu ošetrenej oceľovej konštrukcie, ktorá zabráni prehriatiu tejto konštrukcie na kritickú teplotu a na stanovenú (požadovanú) dobu. Má vysoký obsah neprchavých látok. Vďaka vodnej báze nevznikajú nebezpečné výpary (ako pri rozpúšťadlových náteroch), čo je veľkou výhodou pri aplikácii v uzavretom priestranstve a takisto umožňuje aj prácu vo výbušnom prostredí. Vzhľadom na to, že sa nejedná o nebezpečný materiál, jeho preprava a uskladnenie je takisto výhodnejšia ako v prípade rozpúšťadlových náterov.

Protipožiarny náter Polylack W môže byť uskladnený a aplikovaný len pri teplotách ovzdušia a podkladu od +5 do 35°C.

Riedenie: Nie je nutné, v prípade potreby riediť s vodou v pomere max. 3%
Zasychanie pri 23°C a hrúbke 250 mikrónov: prachotesné po 1 hodine, odolné proti dotyku po 24 hodinách, pretierateľné po 8 hodinách, pretierateľné vrchným náterom po 24 hodinách

Predajne Vypočítať množstvo

Umelohmotné vedro po 20 kg

Chyba: Kód farby, ktorý Ste zadali sa nenachádza v prevodníku RAL/STN, resetujte formulár a zadajte číslo farby znova.

Chyba: Zadajte 4-miestny kód farby RAL/STN.