Protipožiarne nátery

Funkčná zložka protipožiarnych náterových systémov je tvorená práve týmto druhom produktov. Zabezpečujú požiarnu ochranu v zmysle požiadaviek požiarnej bezpečnosti objektov. Ľahko sa nanášajú a vyznačujú sa dobrou priľnavosťou k podkladu, prípadne základným náterom. Pre zabezpečenie plnej funkčnosti materiálu vyžadujú aplikáciu preškolenou osobou.

Všetky výrobky