Priemyselné nátery

Náš sortiment výrobkov je tak široký, že zásobujeme svojimi výrobkami nielen maloobchody a veľkoobchody svojich odberateľov. Do priemyselných podnikov a lakovní na Slovensku a taktiež aj za jeho hranicami dodávame rôzne produkty, špeciálne nátery a aj kompletné náterové systémy. Medzi najznámejšie priemyselné značky a systémy patria produkty CHEMOPUR, CHEMODUR, EPONAL, VAGONA, UNIAKRYL, FANETA a ďalšie.