Vnútorné nátery nádrží a zásobníkov

Náterové systémy v tejto kategórii sú určené na povrchovú úpravu zariadení určených na skladovanie kvapalín iných ako voda. Nátery sa vyznačujú výbornou odolnosťou voči testovaným kvapalinám. Majú výbornú chemickú odolnosť a výbornú priľnavosť voči podkladu.

Epoxidový náterový systém

  • vhodný na povrchovú upravu zásobníkov na tuhú močovinu
  • vhodný na povrchovú úpravu zásobníkov pre suché potraviny
  • odolnosť voči surovej rope
  • odolnosť voči leteckému benzínu JET A1
náterový systém jednoduchosť aplikácie poveternostná odolnosť pružnosť tvrdosť priľnavosť
Syntetické náterové systémy
Alkyduretánové náterové systémy
Polyuretánové náterové systémy
Epoxi-polyuretánové náterové systémy
Vodouriediteľné náterové systémy