Živice

Výrobok Monomér Spôsob zasychania Číslo kyslosti (mg KOH/g) Farba pri dodani Tg (oC) Viskozita Hoppler, 23 oC (mPas) Obsah OH skupín Obsah neprch. zložiek Rozpúšť. Vlastnosti a doporučenie pre aplikáciu
D 1102 SA PUR max. 5 max. 5 42 1200 - 2500 1,02 55+2 BAc Rýchle zasychanie, výborná poveternostná odolnosť, výborná odolnosť voči chemikáliám a čistiacim prostriedkom,vysoký lesk. Pre výrobu 2K polyuretánových farieb a lakov na drevo a pre nábytkársky priemysel.
AD 242 SA PUR max. 8 max. 5 24 2200 - 3500 1,87 55+2 BAc +X Rýchle zasychanie, výborná poveternostná odolnosť, výborná odolnosť voči chemikáliám, vysoký lesk, výborná priľnavosť a tvrdosť. Pre výrobu 2K polyuretánových farieb a lakov na kov.
AD 242 BA SA PUR max. 8 max. 5 24 min.2000 1,87 55+2 BAc Rýchle zasychanie, výborná poveternostná odolnosť, výborná odolnosť voči chemikáliám, vysoký lesk, výborná priľnavosť a tvrdosť. Pre výrobu 2K polyuretánových farieb a lakov na kov.
D 129 SA PUR max. 5 max. 5 54 1000 - 2000 1,12 53+2 BAc+X Rýchle zasychanie, výborná poveternostná odolnosť, výborná odolnosť voči chemikáliám a čistiacim prostriedkom,vysoký lesk. Pre výrobu 2K polyuretánových farieb a lakov na drevo a pre nábytkársky priemysel.
D 133 SA PUR max. 8 max. 5 25 1900 - 3100 2,25 60+2 BAc+X Rýchle zasychanie, výborná poveternostná odolnosť, výborná odolnosť voči chemikáliám, vysoký lesk, výborná priľnavosť a tvrdosť. Pre výrobu 2K polyuretánových farieb a lakov na kov.
D 134 K SA PUR max 10 max 1 54 2000 - 3500 1,1 60+2 BAc+X Rýchle zasychanie, výborná poveternostná odolnosť, výborná odolnosť voči chemikáliám, vysoký lesk, výborná priľnavosť a tvrdosť. Pre výrobu 2K polyuretánových farieb a lakov , výroba omietok z farbených kremičitých pieskov
BS 50 XT SA AD max. 10 max. 5 41 1000 - 2000 0 50+2 X + T Výborná priľavosť a penetračné vlastnosti, vysoká plniaca schopnosť, rýchle zasychanie. Pre výrobu farieb na značenie ciest, farieb na betón, penetračných farieb minerálnych podkladov pre akrylátové disperzné farby.
D 216 SBC SA PUR max. 20 max. 5 30 2400 - 4000 1,4 69+1 Sl + BAc Rýchle zasychanie, výborná poveternostná a chemická odolnosť, vysoký lesk, výborná priľnavosť a tvrdosť, na výrobu
          (cca) (Brookfield)       2K PUR pigmentovaných a transparentných farieb a lakov na kov a drevo
SB 60 XT SA AD max. 10 max. 5 41 min. 3500 0 60+2 XT Výborná priľnavosť, výborná penetračná schopnosť, vysoká plniaca schopnosť, rýchle zasychanie. Na výrobu farieb pre značenie ciest, farieb na betón, penetračných hmôt pod disperzné akrylátové farby.
SB 60 BC SA AD max. 10 max. 5 41 min. 3500 0 60+2 BAc Výborná priľnavosť, výborná penetračná schopnosť, vysoká plniaca schopnosť, rýchle zasychanie. Na výrobu farieb pre značenie ciest, farieb na betón, penetračných hmôt pod disperzné akrylátové farby.
CHD 64 A AD max. 10 max. 64 1500 - 3500 0 50+2 BAc+ X Výborná priľnavosť, výborná penetračná schopnosť, vysoká plniaca schopnosť, rýchle zasychanie. Na výrobu farieb na vodorovné značenie vozoviek, penetračných hmôt a farieb na betón.
AD250 SA PUR max.10 max.5 29 2300-3300 25 oC 1,6 55+2 BAc+ X Rýchle zasychanie, výborná poveternostná odolnosť, výborná odolnosť voči chemikáliám, vysoký lesk, výborná priľnavosť a tvrdosť. Pre výrobu 2K polyuretánových farieb a lakov na kov.
D125 SA PUR max.10 max.5 57 1200-2300 20 oC 1,02 53+2 BAc+ X Rýchle zasychanie, výborná poveternostná odolnosť, výborná odolnosť voči chemikáliám, vysoký lesk, výborná priľnavosť a tvrdosť. Pre výrobu 2K polyuretánových farieb a lakov na kov.
D1350 SA PUR max.8 max.5 54 min. 400 20 oC 0,9 50+2 BAc+ X Rýchle zasychanie, výborná poveternostná odolnosť, výborná odolnosť voči chemikáliám, vysoký lesk, výborná priľnavosť a tvrdosť. Pre výrobu 2K polyuretánových farieb a lakov , výroba omietok z farbených kremičitých pieskov
ADD200 SA PUR max.8 max.5 42 1700-2700 23 oC 1,31 53+2 BAc+ X AD250 + D125 1:1

 

SA - styren-akrylat
X - xylén
A - akrylát

BAc- butylacetát
PUR - s izokyanátmi
Bl - butanol

AD -  zasychanie na vzduchu
Sl - Solvesso 100
T - toluen

Alkydové živice

Krátke alkydové živice

Výrobok Typ oleja Zasychanie Olejová dlžka Číslo kyslosti
[mgKOH/g]
Farba
[mgJ2, ISO 4630]
Viskozita Obsah neprch.zlož.
[DIN 53216]
Rozpúšťadlo Vlastnosti a doporučenie pre aplikáciu
Výtoková doba
[F4, 23 ºC, sek.]
Höppler
[23 ºC, mPas]
LB 40 X L AD 40 max. 9 max. 50 100 - 180 400 - 1200 60±2 X Pre výrobu základných farieb na drevo , kov a pre chlorkaučukové farby
S 40/55 X S AD 43 max. 8 max. 15 150 - 350 500 - 2800 55±2 X Výborná priľnavosť, rýchle zasychanie, dobré antikorozne vlastnosti. Pre vysokú plniacu schopnosť je vhodný pre výrobu základných farieb na drevo a kov.
T 30/60 X TOFA AD 30 max.10 max.10 2800 - 3800 60±2 X Pre výrobu NL na kovy
S 41/55 LBC S AD 43 max. 8 max. 10 150 - 350 500 - 2800 55±2 WS + BAc Výborná priľnavosť, rýchle zasychanie, dobré antikorozne vlastnosti. Pre vysokú plniacu schopnosť je vhodný pre výrobu základných farieb na drevo a kov.
S 47/60 X S AD 47 max. 8 max. 15 150 - 350 500 - 2000 60±2 X Pre výrobu základných farieb na drevo , kov a pre chlorkaučukové farby
S 48/70 X S AD 49 max. 11 max. 15 160 - 340 500 - 2000 70±2 X Pre výrobu základných a podkladových farieb na drevo , kov a pre chlorkaučukové farby.
NR 45/50 C AD v kombinácii sNC 45 max. 15 max. 45 250 - 350 1000 - 3000 50±2 X Vysoký lesk, dobrá tvrdosť, rýchle zasychanie. Pre výrobu nitrocelulozových farieb a lakov.
R 45/65 C AD v kombinácii sNC 45 max. 13 max. 20 min. 30 65±2 Bac Rýchle zasychanie, výborná tvrdosť, dobrá brúsiteľnosť, nepatrnéý sklon k žltnutiu. Pre výrobu lakov na drevo a nábytok.

Dlhé alkydové živice

Výrobok Typ oleja Zasychanie Olejová dlžka Číslo kyslosti
[mgKOH/g]
Farba
[mgJ2, ISO 4630]
Viskozita Obsah neprch.zlož.
[DIN 53216]
Rozpúšťadlo Vlastnosti a doporučenie pre aplikáciu
            Výtoková doba
[F4, 23 ºC, sek.]
Höppler
[23 ºC, mPas]
     
T 59/80 NB TOFA AD 59 max. 10 max. 10   3500-6500 80±1,5 DB Univerzálne použitie pre enviromentále formulácie s prídavkom vody.
S 60/60 NBB S AD 60 max. 7 max. 10   2200 - 3600 60±1,5 DB40 Veľmi dobré mechanické vlastnosti, dobrá poveternostná odolnosť, výborná flexibilita. Pre výrobu syntetických farieb na drevo a kov.
S 60/60 NBB/E60 S AD 60 max. 7 max. 10   min. 5000 60±2 DB60 Veľmi dobré mechanické vlastnosti, dobrá poveternostná odolnosť, výborná flexibilita. Pre výrobu syntetických farieb na drevo a kov
S 60/60 NV-P S AD 60 max. 7 max. 10 180 - 520 1100 - 2700 60±2 WS Veľmi dobré mechanické vlastnosti, dobrá poveternostná odolnosť, výborná flexibilita. Pre výrobu syntetických farieb na drevo a kov
S 60/55 LB S AD 60 max. 10 max. 15 150 - 250 700 - 1500 55±1,5 WS Veľmi dobré mechanické vlastnosti, dobrá poveternostná odolnosť, výborná flexibilita. Pre výrobu syntetických farieb na drevo a kov
S 61/70 NB S AD 61 max. 10 max. 10   9000 - 14000 70±2 DB40 Veľmi dobré mechanické vlastnosti, dobrá poveternostná odolnosť, výborná flexibilita. Pre výrobu syntetických farieb na drevo a kov
PL 60/60 LB L AD 60 max. 6 max. 8 200 - 500 2000 - 2800 62±2 WS Pre výrobu farieb na drevo a kov do interiérov aj exteriérov.
PL 60/60 X L AD 60 max. 15 max. 20 150 - 250 500 - 1500 60±2 X Ako PL 60/60 LB, rozpúšťadlo xylén.
PL 65/55 LB L AD 64 max. 5,5 max. 10 100 - 230 500 - 1100 55±2 WS Dobrá flexibilita a mechanické vlastnosti, výborná poveternostná odolnosť, vysoký lesk, nepatrná tendencia k zožltnutiu. Pre výrobu farieb a lakov na drevo a kov.
PL 65/60 LB L AD 64 max. 6 max. 10 200 - 300 900 - 1800 60±1,5 WS Dobrá elasticita, výborná poveternostná odolnosť, vysoký lesk, nepatrná tendencia k zožltnutiu, dorbé mechanické odolnosti. Pre výrobu farieb a lakovna drevo a kov.
HS 824 TOFA AD 82 max. 10 max. 25 150 - 300 600 -1 400 min. 95 - Univerzálne použitie pre enviromentálne formulácie.
S 6210/70 LB S AD 64 max. 10 max. 15   3000 - 5000 70±2 WS Univerzálne použitie pre enviromentálne formulácie.
PL 72/60 LB L AD 72 max. 9 max. 20 150 - 300 800 - 2000 60±1,5 WS Výborná poveternostná odolnosť a flexibilita, dobrá roztierateľnosť, vysoký lesk a nízka viskozita. Pre farby na drevo v exteriéry.
SL 65/65 LB S/L AD 65 max. 11 max. 10 150 - 250 500 - 1300 64±2 WS Výborná poveternostná odolnosť a flexibilita, dobrá roztierateľnosť, vysoký lesk a nízka viskozita. Pre farby na drevo a kov v exteriéry aj v interiéry.
S610/70 LV S AD 61 max.10 max.10   max.10 000 70±2 DB40 Veľmi dobré mechanické vlastnosti, dobrá poveternostná odolnosť, výborná flexibilita. Pre výrobu syntetických farieb na drevo a kov
SL 65/65 NB S/L AD 65 max. 11 max. 10 180 - 300 700 - 1600 64±2 DB40 Výborná poveternostná odolnosť a flexibilita, dobrá roztierateľnosť, vysoký lesk a nízka viskozita. Pre farby na drevo a kov v exteriéry aj v interiéry.
SL 65/65 NB60 S/L AD 65 max. 11 max. 10   1000 - 2200 64±2 DB60 Výborná poveternostná odolnosť a flexibilita, dobrá roztierateľnosť, vysoký lesk a nízka viskozita. Pre farby na drevo a kov v exteriéry aj v interiéry.
S 70/80 NB TOFA AD 70 max. 10 max. 15 - 5000 - 7200 80±2 DB Výborná poveternostná odolnosť a flexibilita, dobrá roztierateľnosť, vysoký lesk a nízka viskozita.Nízko emisné syntetické farby s prídavkom vody.

Tixotropické živice

Výrobok Typ oleja Zasychanie Olejová dlžka Číslo kyslosti
[mgKOH/g]
Farba
[mgJ2, ISO 4630]

Viskozita

Výtoková doba
[F4, 23 ºC, sek.] /Höppler
[23 ºC, mPas]

Obsah neprch.zlož.
[DIN 53216]
Rozpúšťadlo Vlastnosti a doporučenie pre aplikáciu
                     
TS 61 BB S AD 60 max. 10 max. 20 - / min. 13000 60±2 DB Vysoký tixotropia a lesk, dobrá poveternostná odolnosť. Pre výrobu syntetických farieb na kov a drevo v kombinácii a dlhými alkydovými živicami.

 

1) F 6 mm
S - sojový olej
X - xylén

L - ľanový olej
WS - lakový benzín
C - ricínový olej
DB - dearomatizovaný benzín ( Exxsol D40)

T - TOFA
BAc - butylacetát
AD - oxidatívne zasychanie