Profesionálna renovácia fasády bytového domu

Pri čistení a renovácii fasády domu je dôležité zvážiť všetky vplyvy, ktoré budú na fasádu pôsobiť a vybrať čo najvhodnejší postup. Preto je veľmi dôležité obrátiť sa na profesionálnu firmu, ktorá vie posúdiť  stav fasády a vybrať správne riešenie.  Renovácia fasády spočíva v dokonalom hĺbkovom očistení fasády  a následnej aplikácii farby so zvýšenou ochranou proti plesni. Pri aplikácii farby na nekvalitne očistený povrch hrozí riziko premnoženia mikroorganizmov pod vrstvou nového náteru. Následne sa náter začne odlupovať od podkladu. Ak je však fasáda v dobrom stave, postačí ochranný protiplesňový bezfarebný náter. Oprava a zmena farby na starých fasádach, ako sú brizolit a iné hrubé štruktúrované povrchy, nie je v súčastnosti žiadny problém. Vďaka moderným a kvalitným fasádnym farbám a modernej technológií nanášania farby airless sa farba dostane aj do najhlbších, členitých častí omietky. Jednu ukážku čistenia a renovácie fasády bytového domu nám poskytla firma ŠADA z Popradu. Na bytový dom v Kežmarku bol použitý náš komplexný renovačný systém na obvonu fasády Renovátor.

Proces čistenia fasády"
Drobné opravy poškodenej fasády"
Fasáda po aplikácii nového fasádneho náteru"
Rovnomerné nanesenie farby pomocou Airless"