Protikorózne náterové systémy

Korózia je fyzikálnochemická interakcia medzi kovom a prostredím, ktorá vedie k zmenám vo vlastnostiach kovu, a ktorá často môže spôsobiť zhoršenie funkcie kovu, prostredia alebo technického systému, ktorého sú kov a prostredie súčasťou. (EN ISO 12 944) Neošetrená oceľ v atmosfére, vo vode a v zemi koroduje. Účelom protikoróznej ochrany je pomocou správne navrhnutej povrchovej úpravy chrániť oceľ, aby nedochádzalo k materiálnym a ekonomickým stratám. V praxi je možné na ochranu ocele použiť viacero spôsobov. My sme pre vás pripravili materiál, v ktorom sa konkrétnejšie venujeme ochrane ocele pomocou náterových látok. Dočítate sa tu ako správne navrhnúť protikoróznu ochranu, aké sú požadované životnosti povrchovej úpravy alebo ako správne pripraviť povrch pred aplikáciou náteru. Súčasťou brožury je aj prehľadný súhrn odporúčaných náterových systémov od našej spoločnosti Chemolak a.s., ktorý bol zostavený na základe praktických skúseností a referencií.