vonkajšie nátery záchytných a havarijných nádrží Chemolakom