Mostné konštrukcie a dopravná infraštruktúra

Mostná konštrukcia na vodnej nádrži Šance

Názov projektu: mostná konštrukcia, Vodná nádrž Šance, povodie Odry

Aplikácia: nátery kolajových vozidiel, dopravníkov, mostných konštrukcií, zábradlí

Stupeň koróznej agresivity: C 4

Povrchová predúprava: St. 2