Mostné konštrukcie a dopravná infraštruktúra

Mostné zábradlie na rýchlostnej ceste R1

Názov projektu: mostné zábradlie, rýchlostná cesta R1, Budča - Kováčová, Zvolen

Aplikácia: nátery stavebných konštrukcií a architektonických prvkov, mostné konštrukcie, zábradlia

Stupeň koróznej agresivity: C 5 - I

Povrchová predúprava: Sa 2 ½