Nátery podláh v garážach, skladoch a výrobných prevádzkach

Nátery podláh v garážach, skladoch a výrobných prevádzkach

Názov projektu: podzemné garáže, Mamut Bratislava garáže OC BORY MALL Bratislava - Lamač

Aplikácia: betónové podlahy garáží, skladov a výrobných priestorov

Stupeň koróznej agresivity:

Povrchová predúprava: