Stavebné kovové konštrukcie a architektonické prvky

Náter striechy kostola v Úbeži

Názov projektu: farnost Úbrež

Aplikácia: nátery plechových castí konštrukcií, odkvapov, striech

Stupeň koróznej agresivity: C 3

Povrchová predúprava: Sa 2 ½