Stavebné kovové konštrukcie a architektonické prvky

Skleníky na pestovanie gerber Slovkvet Bánov

Názov projektu: Skleníky Slovkvet Bánov

Aplikácia: zariadenie skleníkových hospodárstiev, technologické zariadenia v poľnohospodárstve

Stupeň koróznej agresivity: C 4

Povrchová predúprava: St. 2