Stavebné kovové konštrukcie a architektonické prvky

Zimný štadión O. Nepelu v Bratislave

Názov projektu: Stavebná konštrukcia, Zimný štadión O. Nepelu, Bratislava

Aplikácia: nátery stavebných konštrukcií a architektonických prvkov

Stupeň koróznej agresivity: C 4

Povrchová predúprava: Sa 2 ½