Stožiare a kovové konštrukcie

Mobiliár v Hradci Králové

Názov projektu: konštrukčné kovové prvky - mobiliár, Hradec Králové, Námestie 28. októbra

Aplikácia: oceľové konštrukcie, stavebné konštrukčné prvky

Stupeň koróznej agresivity: C 4

Povrchová predúprava: Sa 2 ½