Technológické zariadenia a nádrže

Nádrže na ropu Budkovce

Nátery prvkov vzduchotechniky a technologických zariadení

Nátery zdravotníckej techniky a zariadení

Opravné nátery práškových farieb

Nátery priemyselných odliatkov