Stretnutie s Cechom maliarov na Smolenickom zámku

Koncom januára sa konalo stretnutie členov Cechu maliarov Slovenska so zástupcami spoločnosti Chemolak a.s., generálneho partnera CEMAS. Maliarov z rôznych kútov Slovenska sme privítali v krásnych priestoroch Smolenického zámku, kde boli zároveň členovia cechu ubytovaní. Produktové školenie bolo spojené s prehliadkou zámku a končilo príjemným večerným posedením. Na druhý deň sa členovia Cechu maliarov presunuli na odbornú exkurziu výrobného závodu Chemolak a.s., kde sme toto príjemné stretnutie s maliarmi zakončili.